สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเครดิตเดียวตอบทุกโจทย์

สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิตเดียวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ เลือกได้ในแบบคุณ ทั้งสะสมคะแนน เครดิตเงินคืน ส่วนลดพิเศษ

คลิก!!! สมัครออนไลน์

บัตรเครดิตแบบบัญชีเงินฝากค้ำประกัน
★ บัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน
บัตรเครดิตแบบบัญชีเงินฝากค้ำประกัน คืออะไร ?
เหตุผลในการใช้บัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน

บัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน

ประเภทของบัตรเครดิต

บัตรเครดิตในปัจจุบันนั้น แบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆ คือบัตรเครดิตทั่วไป และบัตรเครดิตแบบบัญชีเงินฝากค้ำประกัน บัตรเครดิตทั่วไปนั้นเป็นบัตรเครดิตที่จะทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะออกให้กับผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับบัตรเครดิตประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

บัตรเครดิตแบบบัญชีเงินฝากค้ำประกัน คืออะไร ?

ส่วนบัตรเครดิตอีกประเภทหนึ่ง คือ บัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ซึ่งเป็นบัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบการต่างๆ ที่อยากจะมีบัตรเครดิตไว้ใช้ซื้อสินค้า บริการ ตลอดจนธุรกรรมด้านการเงินที่สะดวก และสามารถได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรเครดิต เหมือนกับบัตรทั่วไปอีกด้วย บัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันนั้น จะมีหลักการอยู่ง่ายๆ คือ จะใช้บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการบัตรเครดิต ตามจำนวนเงินที่กำหนด เพื่อค้ำประกันในการทำบัตรเครดิต และการใช้งานต่างๆ โดยจะได้รับอนุมัติวงเงิน ตามจำนวนของเงินในบัญชีค้ำประกันนั่นเอง

พูดง่ายๆ ว่า บัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน จะเป็นการใช้หลักทรัพย์ซึ่งก็คือเงินฝากในธนาคาร ค้ำประกันบัตรเครดิตใบนั้นๆ เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยง ของการอนุมัติและการใช้บัตรเครดิตนั่นเอง

เหตุผลในการใช้บัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน

  • ได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้ทุกอย่าง เหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนลด เงินคืน หรือแต้มสะสมต่างๆ
  • ได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้กับช่องทางต่างๆ สำหรับการซื้อสินค้าบริการ ที่ไม่ต้องจ่ายเงินสดออกไปก่อน เช่น การเติมน้ำมัน การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  • มีความสะดวกในการใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ที่ไม่สามารถใช้เงินสดได้
  • มีความสะดวกสบาย ในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเครดิต ดินในการทำธุรกรรมต่างกับเครื่อง ATMได้เช่น การถอนเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย ตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตนั้นๆ
  • มีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บัตรเครดิต แต่ไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตทั่วไปได้ (อันเนื่องมาจากเงื่อนไขไม่ตรง เช่น รับเงินเดือนเป็นเงินสด เงินเดือนไม่เข้าเกณฑ์ ฯลฯ)
  • มีความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน

สรุปแล้วบัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน จัดได้ว่าเป็นบัตรเครดิต ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บัตรเครดิต แต่ไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตแบบทั่วไปได้ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด) ซึ่งการใช้งานบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไปทุกประการครับ

บัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรเครดิตเดียวตอบทุกโจทย์

สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิตเดียวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ เลือกได้ในแบบคุณ ทั้งสะสมคะแนน เครดิตเงินคืน ส่วนลดพิเศษ

สมัครออนไลน์